Customers

Your Meeting Experts is pleased to work with:

Amersfoort on Stage Gemeente Amersfoort Building on Events
Dublin City University Easier Dental Care enablingMNT
EnergyWise Fiom Utrecht Fontys Hogeschool Pedagogiek
Inspectie voor de Gezondheidszorg Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra Madison Gurka
Mesa+ Institute for Nanotechnology Mikrocentrum Nederlands Jeugdinstituut
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Platform STOP invasieve exoten
Stichting School & Veiligheid UMC Utrecht Univeristy of Twente
Universiteit Utrecht Utrechts Universiteitsfonds VCCN – Vereniging Contamination Control Nederland
Vilans Zorg Beter met Vrijwilligers