Customers

Your Meeting Experts is pleased to work with:

Amersfoort on Stage Gemeente Amersfoort Building on Events
Dublin City University Easier Dental Care enablingMNT
EnergyWise Fiom Fontys Hogeschool Pedagogiek
Inspectie voor de Gezondheidszorg Kwaliteitsontwikkeling GGz Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra
Mesa+ Institute for Nanotechnology Mikrocentrum Nederlands Jeugdinstituut
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Platform STOP invasieve exoten
Stichting School & Veiligheid Secura UMC Utrecht
Univeristy of Twente Utrechtse Heuvelrug Universiteit Utrecht
Utrechts Universiteitsfonds VCCN – Vereniging Contamination Control Nederland Vilans
Vrije Universiteit Amsterdam ZonMw Zorg Beter met Vrijwilligers